Je to niekoľko dní, čo sme vás informovali o nebezpečných potravinách, ktoré by ste v žiadnom prípade nemali konzumovať. Jedna z vybraných potravín prešla prešetrením a my poznáme výsledky.

Ide o výrobok RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá, v ktorej sa údajne našli nepovolené látky, o ktorých na svojej stránke informovala SVSSR. Mal byť prekročený limit rezíduí pesticídov glyphosatu. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy tak boli nútení previesť kontrolu nebezpečnej potraviny. Výsledky kontroly zverejnila aj samotná spoločnosť Ravita.

Údajne nebezpečná pohánka je zdravotne nezávadná

„Vzhľadom na nepravdivé šírenie informácií na internete o Pohánke termicky lúpanej 500 g  uvádzame situáciu na pravú mieru. Po dôkladnom prešetrení a kontrole sme dostali písomné vyjadrenie od Regionálnej a veterinárnej potravinovej správy v Prešove, ktoré potvrdzuje, že Pohánka termicky lúpaná 500 g NEPREDSTAVUJE ZDRAVOTNÉ RIZIKO z konzumácie, čiže produkt je ZDRAVIU NEŠKODNÝ,“ takto znelo vyhlásenie spoločnosti.

K vyhláseniu bol pridaný aj dokument priamo zo strany kompetentných, ktorí kontrolu vykonávali. No aj napriek tomu, že vybraná potravina si ,,očistila“ svoje meno, spoločnosť sa rozhodla pohánku stiahnuť z trhu.

Zdroj: ravita.sk  |  Foto: svssr.sk, depositphotos.com