Konflikt na Ukrajine, ako aj zvyšovanie cien energií sa podpísali pod nárast súm za potraviny aj iné suroviny. Minister pôdohospodárstva potvrdil zdvojnásobenie cien za múku. Po zdražení energií teraz ohlásila koniec plynárenská spoločnosť, ktorej zákazníkov preberie dodávateľ poslednej inštancie.

Ako uvádza na svojej stránke spoločnosť A.En. Slovensko, stratila spôsobilosť na dodávku plynu pre slovenských spotrebiteľov: “Vážení zákazníci spoločnosti A.En. Slovensko, s úprimnou ľútosťou Vám musíme oznámiť, že napriek nesmiernemu úsiliu naša spoločnosť nedokázala prekonať aktuálnu nepriaznivú situáciu na energetickom trhu a dňom 06.04.2022 sme stratili spôsobilosť na dodávku plynu,” oznámila.

Zákazníci, ktorí odoberali plyn od spoločnosti A.En. Slovensko, budú teraz presmerovaní na dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel (SPP). SPP informuje, že odberatelia sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu im podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn odberateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn,” uvádzajú. Odberatelia plynu tak budú po dobu najviac troch mesiacov od 6.4.2022 odoberať plyn od SPP, pričom si v priebehu troch mesiacov majú čas zazmluvniť dodávku plynu od dodávateľa podľa svojho výberu a uváženia.

Pre horúce novinky SLEDUJTE náš Facebook! Nájdete ho >>>TU<<

Zdroj: spp-distribucia.sk, a-en.skFoto: FB/SPP – distribúcia