Svetové ekonomické fórum každoročne hodnotí index korupcie, ktorý je súčasťou správy o globálnej konkurencieschopnosti. Slovensko sa umiestnilo na úbohom mieste, keď sa zaradilo do zoznamu ako druhá najskorumpovanejšia krajina v Európe.